Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hoogoord 58

Stadsdeel Zuidoost -
1 juli 2020

Hoogoord 58, 1102CC: de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar zes onzelfstandige woonruimten, wordt verlengd tot uiterlijk 13-08-2020, datum verzending besluit 01-07-2020;

Dossiernummer 5152365

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.