Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kantershof 39

Stadsdeel Zuidoost -
1 juli 2020

Kantershof 39, 1104GB: de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar zes onzelfstandige woonruimten, wordt verlengd tot uiterlijk 13-08-2020, datum verzending besluit 01-07-2020;

Dossiernummer 5152227

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.