Aanvraag omgevingsvergunning Gaasperpark: recreatiegebied t.h.v. de Loosdrechtdreef, Provincialeweg, Driemondweg, Loenendreef, Liendenhof en Gaasperplas

Stadsdeel Zuidoost -
27 februari 2019

Gaasperpark: recreatiegebied t.h.v. de Loosdrechtdreef, Provincialeweg, Driemondweg, Loenendreef, Liendenhof en Gaasperplas, 1108 AB: aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening ten behoeve van het evenement "Amsterdam Open Air Festival 2019" op 1 en 2 juni 2019, datum ontvangst 21-02-2019;

Dossiernummer 4230197

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.