Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Gaasperpark: Recreatiegebied Gaasperplas Noordoever t.h.v. Liendenhof (Nellestein) en Meibergpad

Stadsdeel Zuidoost -
7 augustus 2019

Gaasperpark: Recreatiegebied Gaasperplas Noordoever t.h.v. Liendenhof (Nellestein) en Meibergpad, 1108 GX: de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening t.b.v. het tweedaagse evenement "Reggae Lake Festival" op 24 en 25 augustus 2019 in het Gaasperpark, wordt verlengd tot uiterlijk 22-09-2019, datum verzending besluit 05-08-2019;

Dossiernummer 4394731

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.