Aanvraag omgevingsvergunning kap Provincialeweg t.h.v. 6 t/m 35 richting Bijlmerringsloot

Stadsdeel Zuidoost -
12 december 2018

Provincialeweg t.h.v. 6 t/m 35 richting Bijlmerringsloot, 1108 AA: aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 49 bomen langs de N236 (gebied tussen Provincialeweg 6 en Bijlmerringsloot), die in slechte staat verkeren en een gevaar vormen voor de weggebruikers, datum ontvangst 07-12-2018;

Dossiernummer 4076519

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.