Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 24

Stadsdeel Zuid -
12 februari 2021

Verleend

Gustav Mahlerlaan 24, 1082MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf met terras, verzonden d.d. 12 februari 2021. Zaakkenmerk: Z/21/1853954.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Let op: na 8 weken vervalt de mogelijkheid tot bezwaar maken en zijn de stukken niet meer op te vragen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.