Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 2009

Stadsdeel Zuid -
17 juni 2021

Gustav Mahlerlaan 2009, 1081LB: verleend voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf met terras, verzonden d.d. 17 juni 2021. Dossiernummer: Z/21/1915875.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Let op: na 8 weken vervalt de mogelijkheid tot bezwaar maken en zijn de stukken niet meer op te vragen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.