Aanvraag evenementenvergunning Europaplein 22

Stadsdeel Zuid -
18 juni 2021

Europaplein 22, 1078GZ Amsterdam: aanvraag voor het houden van een evenement "Bierborrel @ Strandzuid" op 16 juli van 16.00 uur tot 17 juli 01.00 uur, met op het drukste moment 1900 bezoekers ontvangen d.d. 16 juni 2021. Dossiernummer: Z/21/1933744.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 1 week, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.