Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Europaboulevard 10

Stadsdeel Zuid -
14 januari 2021

Europaboulevard 10, 1083 AD: verlenging exploitatievergunning voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf (Hotel) met terras, ontvangen d.d. 13 januari 2021. Zaak kenmerk: Z/21/1855959.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.