Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Maurice Ravellaan 4

Stadsdeel Zuid -
12 april 2021

Verleend

Maurice Ravellaan 4, 1083 HR: exploitatievergunning voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf met terras, ontvangen op 8 april 2021. Dossiernummer: Z/20/1840301.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Let op: na 8 weken vervalt de mogelijkheid tot bezwaar maken en zijn de stukken niet meer op te vragen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.