Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Europaboulevard 5

Stadsdeel ZuidĀ -
16 april 2021

Europaboulevard 5 - 1079PC: voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf met terras, Verzonden d.d. 16 april 2021. Zaak kenmerk: Z/20/1802220.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Let op: na 8 weken vervalt de mogelijkheid tot bezwaar maken en zijn de stukken niet meer op te vragen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.