Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 16

Stadsdeel Zuid -
25 maart 2021

Verleend

Gustav Mahlerlaan 16, 1082LS: verlenging exploitatievergunning voor een alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras, verzonden 24 maart 2021. Zaak kenmerk: Z/21/1883126.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Let op: na 8 weken vervalt de mogelijkheid tot bezwaar maken en zijn de stukken niet meer op te vragen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.