Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Amstelpark 1

Stadsdeel ZuidĀ -
24 maart 2021

Amstelpark 1, 1083HZ: verlenging exploitatievergunning voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras, ontvangen 23-03-2021. Dossiernummer: Z/21/1899984.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.