Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Claude Debussylaan 54

Stadsdeel Zuid -
17 maart 2021

Claude Debussylaan 54 - 1082MD: verlenging exploitatievergunning voor een alcoholverstrekkend horecabedrijf zonder terras, ontvangen d.d. 16 maart 2021. Dossiernummer: Z/21/1893691.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.