Aanvraag omgevingsvergunning Buitenveldertselaan 5

Stadsdeel ZuidĀ -
26 februari 2020

Buitenveldertselaan 5, 1082 VA: voor het veranderen van het gebouw, Buitenveldertselaan 5, door het plaatsen van lichtreclame, met behoud van de bestemming tot kantoor, ingekomen d.d. 12 februari 2020. OLO-nummer 4951207.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.