Aanvraag omgevingsvergunning Amstelpark 2 B

Stadsdeel ZuidĀ -
26 februari 2020

Amstelpark 2 B, 1083 HZ: voor het veranderen, vergroten en toevoegen van twee extra toiletten, een invalidentoilet en extra bergruimten aan het gebouw Amstelpark 2 B, met behoud van bestemming daarvan tot horeca categorie 1, ingekomen d.d. 11 februari 2020. OLO-nummer 4947031.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.