Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 186-1 tot 196

Stadsdeel ZuidĀ -
26 februari 2020

Beethovenstraat 186-1 tot 196, 1077 JX: voor het vervangen van kozijnen aan de buitengevel ter hoogte van de noordzijde van het gebouw Beethovenstraat 186, ingekomen d.d. 13 februari 2020. OLO-nummer 4953097.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.