Aanvraag evenementenvergunning Spoorslag 23

Stadsdeel Zuid -
18 februari 2020

Spoorslag 23, 1082 MM Amsterdam: Evenement "Dag van de Bouw Zuid-As" op 20 juni 2020 van 09:00 uur tot 16:00 uur, met op het drukste moment 300 bezoekers. Ontvangen op 21 januari 2020. Zaaknummer Z/20/626005.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.