Besluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Kribbestraat 26-I

Stadsdeel ZuidĀ -
14 februari 2020

Verleend

Kribbestraat 26-I, 1079 WS: voor het omzetten van 1 zelfstandige woonruimte naar 3 onzelfstandige woonruimten, verzonden d.d. 14 februari 2020. Dossiernummer 2020-38340.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.