Aanvraag omgevingsvergunning Europaplein 17-2

Stadsdeel ZuidĀ -
13 februari 2020

Europaplein 17-2, 1078 GS: voor het veranderen van het gebouw Europaplein 17-2 door het realiseren van twee zelfstandige woningen ter hoogte van de vierde- en vijfde etage, een dakuitbouw ter plaatse van het achterdakvlak en balkons ter hoogte van de vierde verdieping, met behoud van de bestemming tot wonen, ingekomen d.d. 4 februari 2020. OLO-nummer 4931145.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.