Aanvraag omgevingsvergunning Jachthavenweg 130

Stadsdeel ZuidĀ -
13 februari 2020

Jachthavenweg 130, 1081 KJ: voor het aanbrengen van reclame-uitingen evenwijdig aan de voor- en zijgevel van het kantoorgebouw Jachthavenweg 130, ingekomen d.d. 29 januari 2020. OLO-nummer 4919253.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.