Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 27

Stadsdeel Zuid -
23 december 2020

Gustav Mahlerlaan 27, 1082MK : exploitatievergunning alcoholvrij horecabedrijf zonder terras, verzonden d.d. 16 december 2020. Zaaknummer Z/20/1795909.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Let op: na 8 weken vervalt de mogelijkheid tot bezwaar maken en zijn de stukken niet meer op te vragen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.