Aanvraag omgevingsvergunning Anton Verheijstraat 12

Stadsdeel ZuidĀ -
29 januari 2020

Anton Verheijstraat 12, 1077 KT: voor het veranderen en vergroten van het gebouw op het adres Anton Verheijstraat 12 door het bouwen van een aanbouw aan de achtergevel en het verhogen van het dak van de bestaande garage, ingekomen d.d. 21 januari 2020. OLO-nummer 4857693.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.