Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 184

Stadsdeel ZuidĀ -
29 januari 2020

Beethovenstraat 184, 1077 JX: voor het veranderen van de gebruiksfunctie van het voormalige schoolgebouw op het adres Beethovenstraat 184 met verzoek tot wijzigen van de bestemming tot kantoorfunctie, ingekomen d.d. 3 januari 2020. OLO-nummer 4864559.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.