Aanvraag evenementenvergunning Amstelpark 1

Stadsdeel Zuid -
29 januari 2020

Amstelpark 1, 1083 HZ Amsterdam: voor het houden van een evenement "Taste of Amsterdam" op het evenemententerrein in het Amstelpark van 29 mei 2020 tot en met 1 juni 2020 van 15:00 uur tot 22:00 uur, met op het drukste moment 2500 bezoekers. Ontvangen op 24 januari 2020. Zaaknummer 627204.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.