Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Punterspad 15

Stadsdeel ZuidĀ -
11 november 2020

Verleend

Punterspad 15, 1081 KB: verlenging voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf zonder terras, verzonden d.d. 11 november 2020. Zaak kenmerk: Z/20/1760604.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.