Aanvraag evenementenvergunning Amstelpark 1

Stadsdeel Zuid -
13 november 2020

In verband met de landelijke richtlijnen RIVM i.v.m. het Corona virus wordt het volgende evenement die is vergund/aangevraagd of voor-aangekondigd geannuleerd:

Amstelpark 1, 1083 HZ Amsterdam: voor het houden van het evenement "Forest of Light Amsterdam" van 17 december 2020 tot en met 23 december 2020 van 16:30 uur tot 22:30 uur, met op het drukste moment 500 bezoekers. Ontvangen d.d. 10 september 2020. Zaak kenmerk: Z/20/1808994.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.