Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Europaplein 24

Stadsdeel ZuidĀ -
3 november 2020

Europaplein 24, 1078 GZ: verlenging exploitatievergunning voor een alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras. Ontvangen d.d. 30 oktober 2020. Zaak kenmerk: Z/20/1827990.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.