Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Mahler/Hutten Grand Café Deloitte Gustav Mahlerlaan 2970

Stadsdeel Zuid -
13 oktober 2020

Verleend

Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras, verzonden d.d. 9 oktober 2020. Zaak kenmerk: Z/19/582457.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.