Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Strawinskylaan 143

Stadsdeel ZuidĀ -
2 oktober 2020

Verleend

Strawinskylaan 143, 1077 XX: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras, verzonden d.d. 1 oktober 2020. Zaak kenmerk: Z/20/655424.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.