Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf George Gershwinplein 6

Stadsdeel ZuidĀ -
9 september 2020

Verleend

George Gershwinplein 6, 1082 MV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras, verzonden d.d. 19 augustus. Zaak kenmerk: Z/20/1751498

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.