Aanvraag terrasvergunning Parnassusweg 1021

Stadsdeel ZuidĀ -
1 september 2020

Parnassusweg 1021, 1082 LZ: voor het uitbreiden van een terras. Ontvangen d.d. 31 augustus 2020. Zaak kenmerk: Z/20/1805670.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.