Aanvraag evenementenvergunning Europaplein 24

Stadsdeel Zuid -
27 augustus 2020

Europaplein 24, 1078GZ: voor het houden van een evenement "Het Amsterdamse Winterparadijs" van 18 december 2020 tot en met 3 januari 2021 van 12:00 uur tot 22:00 uur. Zaak kenmerk: Z/20/1803381.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.