Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Parnassusweg 10-H

Stadsdeel ZuidĀ -
31 juli 2020

Parnassusweg 10-H, 1076AN Amsterdam: voor het plaatsen van twee hekwerken in het portiek op de locatie Parnassusweg 8 en 10, verzonden op 30 juli 2020, Dossiernummer Z2020-Z002502, OLO-nummer 5244615.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.