Aanvraag omgevingsvergunning Koninginneweg 87-H

Stadsdeel ZuidĀ -
31 juli 2020

Koninginneweg 87-H, 1075CJ Amsterdam: voor het herstellen van de fundering, verdiepen kelder, bouwen wolfskuil en koekoek bij het gebouw Koninginneweg 87, ingekomen 02 juli 2020. Dossiernummer Z2020-Z006489, OLO-nummer 5289825.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.