Aanvraag omgevingsvergunning Pieter Cornelisz. Hooftstraat 156-2

Stadsdeel ZuidĀ -
31 juli 2020

Pieter Cornelisz. Hooftstraat 156-2, 1071CH Amsterdam: voor het vergroten van het balkon op de tweede verdieping aan de achtergevel van het gebouw Pieter Cornelisz. Hooftstraat 156 met bestemming tot wonen, ingekomen 27 juni 2020. Dossiernummer Z2020-Z006318, OLO-nummer 5273603.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.