Aanvraag omgevingsvergunning Eerste van der Helststraat 51-3

Stadsdeel ZuidĀ -
31 juli 2020

Eerste van der Helststraat 51-3, 1073AD Amsterdam: voor het omzetten van de zolderverdieping tot een zelfstandige woning van het gebouw Eerste van der Helststraat 51, ingekomen 26 juni 2020. Dossiernummer Z2020-Z002863, OLO-nummer 5275123.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.