Aanvraag omgevingsvergunning Apollolaan 35-3

Stadsdeel ZuidĀ -
31 juli 2020

Apollolaan 35-3, 1077AC Amsterdam: voor het veranderen van de derde en vierde verdieping van het gebouw Apollolaan 35 met bestemming daarvan tot vier onzelfstandige woonruimten, ingekomen 22 juni 2020. Dossiernummer Z2020-Z002701, OLO-nummer 5261451.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.