Aanvraag omgevingsvergunning Botticellistraat 38-2

Stadsdeel ZuidĀ -
31 juli 2020

Botticellistraat 38-2, 1077GC Amsterdam: voor het intern veranderen van de tweede en derde verdieping van het gebouw, met bestemming daarvan tot vier zelfstandige woningen, inclusief plaatsen van een dakraam, ingekomen 18 juni 2020. Dossiernummer Z2020-Z002607, OLO-nummer 5254065.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.