Aanvraag omgevingsvergunning Van Breestraat 44

Stadsdeel ZuidĀ -
31 juli 2020

Van Breestraat 44, 1071ZR Amsterdam: voor het vergroten van de woning met een aanbouw en twee dakkapellen, alsmede het verplaatsen van de trappen en constructief wijzigen van de woning, ingekomen 17 juni 2020. Dossiernummer Z2020-Z002589, OLO-nummer 5246843.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.