Aanvraag omgevingsvergunning Stadionplein 32

Stadsdeel ZuidĀ -
31 juli 2020

Stadionplein 32, 1076CM Amsterdam: voor het wijzigen van de kozijnen van het gebouw Stadionplein 32-34, ingekomen 26 juni 2020. Dossiernummer Z2020-Z002836, OLO-nummer 5273921.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.