Aanvraag omgevingsvergunning kap Willem Pijperstraat 19

Stadsdeel Zuid -
20 juli 2020

Willem Pijperstraat 19, 1077XK: voor het Aanvraag boomkap Willem Pijperstraat 19, ingekomen 07 juli 2020. Dossiernummer Z2020-Z006662. OLO-nummer 5300839.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.