Aanvraag omgevingsvergunning Parnassusweg 10-H

Stadsdeel Zuid -
20 juli 2020

Parnassusweg 10-H, 1076 AN: voor het het plaatsen van twee hekwerken in het portiek op de locatie Parnassusweg 8 en 10, ingekomen 15 juni 2020. Dossiernummer Z2020-Z002502. OLO-nummer 5244615.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.