Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 50

Stadsdeel Zuid -
20 juli 2020

Gustav Mahlerlaan 50 - 1082ME: verlenging voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf met terras. Zaaknummer Z/20/1787758.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.