Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Henriëtte Bosmansstraat 22

Stadsdeel Zuid -
10 juli 2020

Henriëtte Bosmansstraat 22, 1077XH Amsterdam: voor het veranderen en vergroten van de dakopbouw op het gebouw aan de Henriëtte Bosmansstraat 22 met behoud van bestemming daarvan tot woning, verzonden op 10 juli 2020, Dossiernummer Z2020-Z001627, OLO-nummer 5174717.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.