Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 20

Stadsdeel ZuidĀ -
8 juli 2020

Prinses Margrietstraat 20, 1077LA Amsterdam: voor het veranderen en vergroten van het gebouw Prinses Margrietstraat 20 door het uitbreiden van de woning aan de zuidgevel op de eerste verdieping, verzonden op 07 juli 2020, Dossiernummer Z2020-Z000864, OLO-nummer 5084719.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.