Aanvraag omgevingsvergunning IJsbaanpad 90

Stadsdeel ZuidĀ -
6 juli 2020

IJsbaanpad 90, 1076CW Amsterdam: voor het innemen van ligplaats met een nieuwe woonark op het adres IJsbaanpad 90, 02-07-2020. Dossiernummer Z2020-Z006493, OLO-nummer 5097823.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.