Aanvraag omgevingsvergunning kap Willem Kesstraat 15

Stadsdeel Zuid -
30 juni 2020

Willem Kesstraat 15, 1077KR Amsterdam: voor het kappen van één boom staande in de achtertuin, ingekomen 01 juni 2020. Dossiernummer Z2020-Z002031, OLO-nummer 5207931.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.