Aanvraag omgevingsvergunning kap Henriëtte Bosmansstraat 39

Stadsdeel Zuid -
26 juni 2020

Henriëtte Bosmansstraat 39, 1077XG: voor het kappen van één boom staande in de tuin, ingekomen 20 mei 2020, Z2020-Z001736, OLO-nummer 5182303.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.