Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Jaagpad 48

Stadsdeel ZuidĀ -
19 juni 2020

Jaagpad 48, 1059 BP: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf zonder terras, ingekomen d.d. 17 juni 2020. Zaaknummer Z/20/1774663.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.